La seva llar confortable i eficient

Per convertir la seva llar en un espai més confortable, acollidor i eficient, és essencial un correcte aïllament tèrmic i acústic. En Alumam tenim un ampli ventall de possibilitats, en el tractament de cadascuna d'aquestes necessitats. Unes finestres amb un bon aïllament mantenen la calor fins i tot després d'hores d'haver apagat la calefacció o refrigeració, unes bones finestres poden contribuir no només al benestar de la nostra llar, sinó a un estalvi que sentirem cada mes amb la reducció de la factura elèctrica. Més, es redueix l'entrada d'agents contaminants en l'habitatge, tals com el pol · len i els àcars de la pols, contribuint a una millora en la salut familiar especialment en persones amb algun tipus d'al · lèrgia. El tancament hermètic de les finestres és una mesura fonamental per controlar les temperatures externes i ajudar a regular la temperatura interior a un ritme constant, els vidres o vidres són essencials a l'hora d'aconseguir una òptima temperatura de l'habitatge.

Estalvi energètic

Les portes i les finestres que no funcionen de forma correcta són les responsables del 40% de la pèrdua d'energia. Aquest ús ineficient té les seves conseqüències econòmiques i ambientals.

A Espanya s'han pres mesures d'estalvi energètic, i, atès que la instal · lació de finestres i tancaments suposa una despesa al ciutadà, en algunes comunitats ja poden demanar ajudes per a tal fi. L'anomenat Pla Renove de les finestres en els habitatges.

Segons un recent estudi realitzat en un habitatge mitjana, d'uns 100 m2, amb finestres de 1,20 m x 1,20 m, on es van renovar envidraments simples per altres amb envidrament tèrmicament eficients, al cap de l'any va generar un estalvi del 30% a la factura, el que equivaldria a un estalvi d'uns 100 € anuals en una factura mitjana aproximadament.

Per tant canviar els vidres no només proporciona major confort, sinó que també és una inversió, que amb els anys, suposa un estalvi de diners considerable.

"Canviant 4 finestres mitjanes, tèrmicament ineficients del teu habitatge pots reduir el consum energètic de la climatització i calefacció en un 30%.

Aconseguint amb això un estalvi aproximat de 100 euros a l'any en gas i electricitat."

Aïllament Acústic i tèrmic

L'aïllament tèrmic i acústic està guanyant importància cada dia, a causa del creixent preu dels recursos energètics (llum, gas ...)

Un bon aïllament tèrmic pot evitar desaprofitar en un edifici fins a un 30% d'energia , que es tradueix en una reducció de la factura elèctrica i en les emissions de CO2 , perjudicials per al medi ambient, per això les institucions obliguen les noves construccions a complir amb unes normes d'eficiència energètica.

"Un dels punts més sensibles al soroll en un habitatge són les persianes. Un calaix de persianes de mala qualitat o una mala instal · lació del mateix sol ser la major font de problemes d'aïllament acústic i tèrmic."

"És molt comú que la persiana es converteixi en colador d'aire i soroll, fins i tot encara que la finestra sigui de qualitat una mala persiana arruïnarà tot el conjunt"

L'aïllament d'un habitatge depèn de diversos factors, principalment de la qualitat del material i la tècnica amb què estan construïts els murs, sostres i terres, però també tenen especial importància els tancaments, finestres i portes, que ha de ser d'alumini amb el pecat Point Break calor de la fusta barrejat, sempre acompanyat d'un doble vidre baix per mantenir la temperatura del nostre habitatge.

Quant a l'aïllament acústic, l'ús de doble o triple vidre ajuda molt a aconseguir-ho, encara que hi ha vidres especials amb aquesta finalitat, que es compon de dos vidres units per una pel · lícula plàstica especial, acoblades entre les dues fulles que, depenent del gruix del vidre, redueix significativament la percepció de so.

En ALUMAM tenim un ampli ventall de possibilitats, en el tractament de cadascuna d'aquestes necessitats.
Instal · lació de Fusteria d'alumini a Sabadell Estalviï instal · lat finestres d'alumini en Alumam, ens trobem a Sabadell però treballem a Barcelona , a Terrassa ia tota la seva àrea d'influència